I Komunia Święta 2024

Ogłoszenia

Intencje

SAKRAMENTY

Rodzice dziecka zgłaszają się w kancelarii parafialnej celem uzgodnienia daty chrztu dziecka nie później niż 2 tygodnie przed planowaną uroczystością.

W ostatnim tygodniu przed ustaloną datą w kancelarii zostają spisane dokumenty chrzcielne. Rodzice przynoszą ze sobą:
    • Metrykę urodzenia dziecka z USC oraz PESEL
    • Dowody Osobiste.

Więcej

Wśród sakramentów inicjacji chrześcijańskiej bierzmowanie zajmuje drugie miejsce, jest kolejnym etapem na drodze do pełnego wejścia w misterium Chrystusa i Kościoła.Ta jedność sakramentów inicjacji wynika stąd, że przez nie dokonuje się stopniowe i całkowite upodobnienie do Chrystusa w Kościele. Sakramenty te mają wiec zarówno wymiar osobisty jak i eklezjalny. Chrzest odradza do nowego życia, bierzmowanie je doskonali, Eucharystia kończy i wieńczy cały proces inicjacji.

Więcej
Jest sprawowany pół godziny przed każdą Mszą św

Więcej
Sprawując duszpasterstwo chorych, Kościół służy samemu Chrystusowi w cierpiących członkach Mistycznego Ciała. Spełnia on polecenia Pana Jezusa, by troszczyć się o chorych i naśladuje Jego przykład. Jezus bowiem "przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich". Troskę tę okazuje Kościół nie tylko odwiedzając chorych, lecz także podnosząc ich na duchu przez sakrament namaszczenia i pokrzepiając sakramentem Eucharystii. Czyni to w czasie trwania choroby oraz wtedy, gdy chorzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci.

Więcej

  • 1. Trzy miesiące przed ślubem należy się zgłosić do kancelarii parafialnej celem spisania protokołu przedmałżeńskiego. Do tego potrzebne są:

        świadectwo chrztu (jeśli narzeczony/a był ochrzczony w innej parafii niż Rogóźno). Świadectwo chrztu jest ważne 3 miesiące.
        świadectwo bierzmowania / o ile nie ma wpisu o bierzmowaniu na świadectwie chrztu

        Dowody Osobiste
        Informacja o dacie pierwszej Komunii św.


Więcej

Parafia rzymskokatolicka w Rogóźnie

została erygowana 8 czerwca 1922 r. przez ks. bpa Leona Fulmana.
Pierwszym administratorem i organizatorem parafii został mianowany Ks. Feliks Kasprowicz.

Początkowo w granicach parafii znalazły się miejscowości należące do parafii Łęczna, tj. Dratów, Dratów Kolonia, Czarny Las, Kaniwola, Kobyłki, Piaseczno, Rozpłucie Drugie, Rozpłucie Grabów, Uciekajka, Zielone (Kolonia Rogóźno).

Jeszcze tego samego roku (3 października) – na prośbę mieszkańców, wioski: Krasne z przysiółkami Kosów, Krzywe, i Ryczka oraz Kolonia Krasne – należące  wcześniej do parafii Ostrów – zostały przyłączone do parafii Rogóźno na mocy dokumentu Stolicy Apostolskiej. W 1927 r., na mocy dekretu biskupa została przyłączona miejscowość Krzczeń, należąca do parafii Kijany. Na dzień 23 grudnia 1922 r.  parafia Rogóźno liczyła 2700 wiernych.

Czytaj więcej

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Rogóźnie

 

Rogóźno 21, 21-075 Ludwin

e-mail: parafia.rogozno@gmail.com
Tel: 519 417 412

NIP 713-233-94-08
REGON 040032807
BS 62 8191 1055 2001 0000 0680 0001

© 2020 Parafia rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Rogóźnie.